Czym jest Ajurweda?

Ajurweda czyli wiedza o życiu

Ajurweda jest uważana za jedną z najstarszych nauk medycznych świata, liczy sobie ponad pięć tysięcy lat i wywodzi się z Indii.  System ten nie tylko leczy chorych, ale także pomaga zdrowym, sugerując zindywidualizowaną dietę, styl życia, stosowanie się do naturalnych rytmów przyrody, ćwiczenia, techniki oddechowe oraz wiele innych prostych i naturalnych sposobów.

Ajurweda uznaje, że każda osoba jest wyjątkowa i oferuje jej indywidualne podejście do zdrowia.

Zgodnie z definicją  postrzega ona zdrowie jako coś więcej niż brak choroby. Zdrowie z perspektywy ajurwedy jest rozpatrywane w czterech płaszczyznach: ciała, umysłu, zmysłów i duszy. 

Dziś wiedza ta staje się coraz bardziej popularna, ponieważ jest uniwersalna, prosta i skuteczna.

Ułatwia poznanie i zrozumienie swoich mocnych i słabych stron. Pokazuje jak przy pomocy diety i stylu życia osiągnąć balans.

Uczy jak korzystać z tej wiedzy na co dzień, by życie stało się prostsze.

Pozwala zrozumieć swój potencjał i predyspozycje.  

Dlaczego Twoje zdrowie jest wyjątkowe?

Każda osoba ma swoją unikatową konstytucję, która jest dla niej specyficzna, a odejście od właściwej dla siebie równowagi może prowadzić do rozwinięcia się chorób. Dlatego też nie ma uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich. 

Wczesne oznaki braku równowagi jakie odbieramy z ciała czy umysłu pomagają nam zauważyć, że odeszliśmy od swojego naturalnego balansu.

Wówczas powinniśmy skorygować dietę, codzienne nawyki czy przez jakiś czas stosować wspierająco leki ziołowe i zabiegi ajurwedyjskie, aby uniknąć w przyszłości poważniejszych schorzeń. 

Spójrz na siebie oczami ajurwedy

Ajurweda przedstawia koncepcję pięciu elementów, która opisuje cały fizyczny świat – w tym człowieka.

Zrozumienie natury pięciu elementów jest kluczem do zrozumienia ajurwedy i wzajemnego powiązania człowieka i jego otoczenia. Nie należy tych pojęć traktować dosłownie, lecz raczej jako wzorce energetyczne o charakterystycznych cechach.

Te pięć elementów to: przestrzeń, powietrze, ogień, woda i ziemia.

przestrzeń
powietrze
ogień
woda
ziemia

Pomyśl jakie cechy ma każdy z tych elementów. 

Podstawowa koncepcja ajurwedy

Te pięć elementów łączy się w różnych proporcjach, aby stworzyć tzw. dosze, czyli biologiczne energie człowieka określające jego konstytucję psychofizyczną.

W ajurwedzie istnieją trzy podstawowe typy konstytucji (dosze) – vata, pitta, kapha.

Vata

połączenie przestrzeni i powietrza

Pitta

 połączenie ognia i wody

Kapha

połączenie wody i ziemi

przestrzeń
powietrze
ogień
woda
woda
ziemia

Jest to w ajurwedzie jedna z ważniejszych koncepcji.

Wszystkie aspekty takie jak: dietetyka, diagnostyka, profilaktyka, leczenie, aktywność fizyczna odnoszą się odpowiednio do dosz.

Brak równowagi dosz jest przyczyną wielu zaburzeń i chorób.

Cele ajurwedy

Utrzymanie zdrowia zdrowych
Ajurweda skupia się na określonej diecie, higienie życia codziennego, ćwiczeniach i technikach relaksacyjnych. Przestrzeganie tych zaleceń umożliwia zdrowej osobie utrzymanie zdrowia i wydłużenie życia.

Leczenie chorych
Ajurweda opisuje różne choroby, ich przyczyny, diagnostykę, środki zaradcze i terapie mające na celu uzdrowienie i zapobieganie nawrotom choroby.